φορτηγό
φορτηγό

Δίπλωμα C, C+E

Απόκτηση επαγγελματικής C κατηγορίας

Τα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού (C).
  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
  • Α.Μ.Κ.Α
  • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
  • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου(10 €+10 €).
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
  • Παράβολα

Στην περίπτωση που χρειαστείτε Π.Ε.Ι τα δικαιολογητικά παραμένουν ίδια και προστίθονται παράβολα.