Στόλος μοτοσυκλετών
Στόλος μοτοσυκλετών

Διπλώματα μοτοσυκλετών

Δικαιολογητικά απόκτησης διπλώματος Α, Α1, Α2, Αμ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το 1ο δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας.
  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
  • Α.Μ.Κ.Α
  • Α.Φ.Μ.
  • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου (10 €+10 €)
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
  • Παράβολα